Dokončení hrubé stavby domu

Archív kategorií: Dotační programy

Dotace na zateplení domu

O zateplení bytových domů už byla řeč v předchozím článku, který se mimo jiné zabývá i informace, kde získat případné rady v oblasti podání žádosti. I pro rodinné domy jsou ale vyhlašovány dotační programy, díky kterým je možné ušetřit až polovinu nákladů. Dotace je založená na tom principu, že čím vyšší docílíte energetické úspory tepla v rámci vaší nemovitosti, tím vyšší vám bude poskytnuta finanční dotace na zateplení rodinného domu. Pokud budete schopni snížit energetickou náročnost až o polovinu, pak vám bude uhrazena až polovina finální částky – peníze jsou vždy vypláceny zpětně až po kompletním dokončení veškerých prací.

Pokud opravdu máte zájem o dotaci, připravte se na to, že postup rozhodně není nijak jednoduchý. Právě naopak. Jde o zdlouhavý, náročný a finančně zmáhající proces, který, pokud jej dovedete do zdárného konce, se zejména po finanční stránce rozhodně vyplatí. Začít budete muset výběrem odborníka, který vám vypracuje dva odborné posudky. Energetický posudek a projektovou dokumentaci. Pokud by snad vznikla absence těchto dvou dokumentů, pak je automaticky žádost zamítnuta a vy nebudete mít možnost – většinou, žádat znovu.

Předem byste se měli informovat i na stavebním úřadě, zda nebude jakýkoli problém s případnými stavebními pracemi, které se budou provádět v nejbližší době. Posudek s odborníkem upravíte, pokud to bude potřeba a vrhnete se na další dokumenty, které se budou týkat nejen vás, jakožto majitele nemovitosti, ale i samotného domu. Nezapomínejte, že o dotaci mohou žádat pouze majitelé nemovitosti, nikoli například nájemníci. Na řadu přichází tzv. list krycích parametrů, který zakončíte nejen svým podpisem, ale i podpisem odborníka, který vypracoval předchozí posudky. Formulář je k dispozici ke stažení přímo na stránkách Zelená úsporám a je nutné jej odeslat jak ve formě elektronické, tak i písemné – později jej musíte osobně doručit na úřad. Nakonec vás čeká už jen vyplnění elektronické žádosti o dotaci, kde budete uvádět nejen své osobní údaje, ale i vyšlé údaje z posudků.

Vložil Dotační programy | Štítek , , , | Zanechat komentář

Dotace na zateplení bytových domů

Kompletní zateplení bytového domu je nejen konstrukčně velmi náročná záležitost, ale i finančně nákladná. Společenství vlastníků nebo bytová družstva ale mohou výrazně ušetřit. Dotační programy jsou mimo výměny oken, kotlů na vytápění rodinných a bytových domů nebo výstavbu domů určeny mimo jiné i pro kompletní zateplení bytových domů.

Program Zelená úsporám

Dotační program Zelená úsporám byl spuštěn už před několika měsíci a dokonce i v minulých letech mohli případní zájemci žádat o dotaci pro svůj objekt.

Důležité je, aby každý žadatel – v tomto případě společenství vlastníků nebo bytové družstvo, splňoval podmínky, které přímo souvisí se schválením dotace. Obecně platí, že čím víc jsou majitelé nemovitostí objekt schopni zateplit a čím větší bude úspora tepla, tím vyšší bude i samotná dotace. V zásadě platí, že pokud majitelé sníží energetickou náročnost nemovitosti o víc jak polovinu, bude jim z poloviny uhrazena částka investovaná do zateplení.

Aby bylo dosaženo maximální možné energetické úspory, je nutné počítat s pořízením systému nuceného větrání s rekuperací tepla. Tyto systémy jsou ale pořizovány hlavně v souvislosti s rodinnými domy a jsou doplněny i o solární systémy, na které je rovněž možné získat od státu dotaci.

O dotaci je možné požádat, jak jinak, než řádně vyplněnou žádostí. Tu lze najít například na oficiálních internetových stránkách Zelená úsporám, kde mimo jiné najdete i velmi podrobné informace o možné výši získané dotace, o podmínkách dotačního programu nebo o možnostech dalších dotací, které budou v budoucnu vyhlášeny. Ideální je, pokud si každý žadatel řádně nastuduje, jaký je postup nejen při vyplňování žádosti, ale i při jejím podávání a následném čekání na schválení.

Nikdy ale není dobré zapomínat na to, že peníze za práci i materiál bude žadatel hradit v první řadě sám z vlastních prostředků a dotace bude vyplacena až zpětně po provedení úkonu.

Vložil Dotační programy | Štítek , , , | Zanechat komentář